BCKiH Wahadło w Brześciu Kujawskim

To niewielkie miasteczko zapisało się na kartach historii. W średniowieczu było stolicą księstwa brzesko-kujawskiego, odbywały się tu zjazdy polsko-krzyżackie, zawierano pokoje, zwoływano sejmy i sejmiki z udziałem koronowanych głów. W Brześciu Kujawskim prawdopodobnie na świat przyszedł król Polski – Władysław Łokietek. Najstarsze dzieje miasta pamięta gotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa i fragment miejskich murów.

Historię Brześcia od neolitu po czasy współczesne poznasz dzięki multimedialnej wystawie Wahadło Czasu w Brzeskim Centrum Kultury i Historii WAHADŁO. Zobaczysz jak w neolicie wyglądały chaty trapezowe, które zostały odkryte na tych terenach i jak prezentowały się naczynia w epoce brązu i żelaza. Zajrzysz do komnaty księżnej Eufrozyny – matki Władysława Łokietka i poznasz  młodego Władka – przyszłego króla Polski. Trafisz na średniowieczny stragan i żydowską ulicę pokrytą prawdziwym brukiem. Zasiądziesz też w przedziale wagonu kolei wąskotorowej i wyruszysz w podróż z Włocławka do Brześcia. To właśnie z kolejką wiąże się nazwa Centrum. W tym miejscu niegdyś znajdowała się stacja przeładunkowa kolejki wąskotorowej jeżdżącej „na wahadło” czyli tam i z powrotem.