Brześć Kujawski

To niewielkie miasteczko zapisało się na kartach historii. W średniowieczu było stolicą księstwa brzesko-kujawskiego, odbywały się tu zjazdy polsko-krzyżackie, zawierano pokoje, zwoływano sejmy i sejmiki z udziałem koronowanych głów. W Brześciu Kujawskim prawdopodobnie na świat przyszedł król Polski - Władysław Łokietek. Najstarsze dzieje miasta pamięta gotycki kościół pw. św. Stanisława Biskupa i fragment miejskich murów. Istnieje pogląd, że w kryptach podominikańskiego kościoła pw. św. Michała Archanioła pochowana została Eufrozyna – matka Władysława Łokietka.

Historię Brześcia w ciekawy sposób przybliża multimedialna wystawa, znajdująca się w Brzeskim Centrum Kultury i Historii WAHADŁO. Jej pierwsza część przedstawia działalność ludzi żyjących na tych terenach w okresie neolitu. Opowiada także o jednym z największych wykopalisk archeologicznych w Europie, prowadzonych w niedalekiej okolicy. Druga ukazuje czasy średniowiecza, lata króla Łokietka, przemysł, wielokulturowość regionu, czasy wojny i okupacji, a także kulturę etnograficzną regionu.

Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Pokaż obraz: 
tak obraz ma się pojawić na stronie statycznej
Tytuł: 
Brześć Kujawski
Sidebar pokaż: 
tak
Wyszukaj wydarzenie