Dwór Marzeń w Sielcu

Od XIX w. do 1939 r. zespół dworsko-parkowy był własnością rodziny Unrugów. Ostatni właściciel – admirał Józef Unrug, to twórca Marynarki Wojennej w Polsce międzywojennej i obrońca Helu podczas kampanii wrześniowej 1939 r.

Piętrowy dwór o cechach klasycystycznych pochodzi z końca XVIII w. Otoczony jest przez 12 ha park krajobrazowy, który ze względu na unikalne walory przyrodniczo – dendrologiczne, został uznany za najbardziej wartościowe założenie sztuki ogrodowej na Pałukach (rosną tutaj 250-letnie pomniki przyrody – lipy drobnolistne, sprowadzony z Ameryki klon jesionolistny oraz platan klonolistny i sosna wejmutka).

Obecnie Sielec jest własnością prywatną (do dawnej świetności stara się go przywrócić Katarzyna Rodziewicz z rodziną).
W dworze powstała Izba Admiralska, w której zobaczyć można pamiątki po wiceadmirale.

 

Dwór Marzeń w Sielcu

zwiedzanie:

Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie:  tel. 604 401 466, e-mail: dwormarzen@op.pl