Gąsawa

Gąsawa poszczycić się może prawdziwą perłą sztuki sakralnej. Niepozorny modrzewiowy kościół, skrywa w swoich wnętrzach wielki skarb – barokowy zespół malowideł ściennych. To najwyższej klasy malarstwo iluzjonistyczne, wielowarstwowe, zwane arrasami lub gobelinami. Obok scen z Ewangelii podziwiać możemy szereg postaci świętych, girlandy z kwiatów i owoców oraz florystyczne kartusze z inskrypcjami. Wnętrze kościoła to przekrój stylów od późnego gotyku, przez barok, manieryzm, klasycyzm, aż po współczesność. Późnobarokowemu ołtarzowi z cudownym obrazem Matki Bożej z pierwszej połowy XVIII w. świątynia zawdzięcza miano Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

 

 

Kościół pw. św. Mikołaja w Gąsawie

Gąsawa na kartach historii zapisała się jako miejsce zjazdu książąt piastowskich w 1227 r. Dzisiaj zachwyca tutaj kościół – perełka sztuki sakralnej. Niepozorny z zewnątrz, ale wewnątrz urzeka pięknem zespół barokowych malowideł. W czasie, kiedy powstawały niewiele ludzi potrafiło czytać więc obrazy odzwierciedlały prawdy wiary. 

Kościół pw. św. Mikołaja to świątynia modrzewiowa o konstrukcji szkieletowo-zrębowej z I poł. XVII w. Podczas remontu dachu i ścian zewnętrznych, w latach 1998 – 1999, odkryto unikatowy gotycki układ belek szkieletu oraz unikatowy zespół malowideł ściennych. Obecną formę otrzymały one w XVIII i XIX w. Najlepiej zachowana z warstw malarskich datowana jest na 1705 – 1706 r. Poza nią rozpoznano również dwie warstwy z XVII w. oraz jedną z czasu dobudowy kaplicy św. Antoniego. Malowidła tworzą w kościele spójną i precyzyjnie zrealizowaną kompozycję artystyczną. Wszystkie motywy są  naturalnej wielkości, a postacie przedstawione na obrazach mają naturalne proporcje. Wszystko to razem sprawia, że wchodząc do świątyni ma się wrażenie uczestnictwa w przedstawionych na ścianach wydarzeniach.

Wnętrze kościoła to przekrój stylów od późnego gotyku, przez barok, manieryzm, klasycyzm, aż do współczesności. Uwagę zwraca późnobarokowy ołtarz główny z cudownym obrazem Matki Bożej Pocieszenia w srebrnej trybowanej sukience z I poł. XVIII w. (to jemu świątynia zawdzięcza miano Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia). Jest to wizerunek patronki kanoników regularnych (Gąsawa była własnością klasztoru w Trzemesznie). Łaskami słynący wizerunek posiada ruchomą zasłonę przedstawiającą patrona kościoła – św. Mikołaja. Kult Maryjny w Gąsawie, niegdyś bardzo żywy (świadczą o tym wzmianki w dokumentach kościelnych), obecnie ma charakter lokalny.

Cennym i godnym uwagi zabytkiem jest manierystyczna chrzcielnica z pocz. XVII w. (wcześniej znajdowała się ona w kościele oo. Dominikanów w Żninie). Najstarszym elementem wyposażenia jest pochodząca z poprzedniej świątyni późnogotycka grupa ukrzyżowania z I poł. XVI w. Warto też przyjrzeć się barokowym ołtarzom bocznym, w tym ołtarzowi św. Krzyża z XVII w. z rzeźbami o wysokiej klasie artystycznej. Do nawy przylega cylindryczna kaplica św. Antoniego dobudowana w 1817 r. Obok kościoła stoi drewniana, dwukondygnacyjna, pokryta namiotowym dachem dzwonnica z przełomu XVIII i XIX w., a przy bramie prowadzącej do kościoła – kamienna figura Matki Boskiej z 1866 r.

 

Kościół pw. św. Mikołaja, ul. Żnińska 1, Gąsawa

Zwiedzanie:

Możliwość zwiedzania po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel.:  52 302 50 30, 603 750 754