Kałdus i Starogród

W oddalonej o 4 km od Chełmna miejscowości Kałdus na Górze św. Wawrzyńca, podczas badań archeologicznych, odkryto wczesnośredniowieczny zespół osadniczy z VIII wieku. To pozostałości Chełmna przed nadaniem miastu aktu lokacyjnego. Był to jeden z najważniejszych ośrodków administracyjno-gospodarczych Polski doby wczesnopiastowskiej i stolica historycznej ziemi chełmińskiej. Z początkami Chełmna związana jest także miejscowość Starogród, będąca siedzibą pierwszej komturii krzyżackiej zw. chełmińską. Dziś miejsca te, naznaczone duchem historii, stanowią idealny punkt do podziwiania krajobrazów Doliny Dolnej Wisły.

 


fot. E. Pawelec