Park Kulturowy Wietrzychowice

Wietrzychowice zaskoczą cię piramidami. I to starszymi od tych egipskich o przeszło 1000 lat!

W Parku Kulturowym Wietrzychowice wznosi się 5 najcenniejszych polskich piramid - to grobowce megalityczne sprzed 5500 lat, wzniesione przez ludność neolitycznej kultury pucharów lejkowatych. Świat wierzeń religijnych owej społeczności silnie związany był z życiem pozagrobowym. Charakterystyczne grobowce miały zapewnić zmarłym możliwie trwałe miejsce wiecznego spoczynku.

Kujawskie megality zbudowane zostały na planie wydłużonego trójkąta. Układają się wachlarzowato względem siebie. Ich końce schodzą się, partie czołowe zaś, skierowane ku południowemu wschodowi, oddalają się od siebie. Jak powstawały polskie piramidy? Na początku wokół zmarłych budowano kamienne komory, które obsypywano mniejszymi kamieniami, następnie zwożono głazy i budowano z nich obstawę grobowca. Wznoszono także drewniany korytarz, który prowadził do miejsca spoczynku zmarłych. Końcowym etapem było formowanie nasypu. Przy pomocy prostego radła i rogowych motyk ryto ziemię i wnoszono ją na grobowiec w wiklinowych koszykach.

Dawniej kujawskie piramidy budziły ciekawość, czasem niepokój. Dziś stanowią jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego.

 

 

Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Pokaż obraz: 
tak obraz ma się pojawić na stronie statycznej
Tytuł: 
Park Kulturowy Wietrzychowice
Sidebar pokaż: 
tak