Ruiny zamku w Złotorii

W XIV w. z polecenia króla Kazimierza Wielkiego w Złotorii wybudowano zamek w celu ochrony granicy Królestwa Polskiego z państwem krzyżackim. Jego skromne, malownicze ruiny stoją dziś samotnie w widłach Wisły i wpadającej do niej Drwęcy. Zamek zapisał się na kartach polskiej literatury. Henryk Sienkiewicz wybrał go na miejsce śmierci matki Danusi w „Krzyżakach”, a Józef Ignacy Kraszewski w powieści „Biały Książę” zamieścił literacki opis oblężenia zamku.