Śliwice

Osobliwym miejscem w Śliwicach jest Grota Najświętszej Marii Panny z Lourdes, znajdująca się przy kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Jej inicjatorem był ks. Stanisław Sychowski – ówczesny administrator tutejszej parafii, który do jej budowy sprowadził konstruktora z dalekiej Bawarii. Grota powstała w 1908 r., w pięćdziesiątą rocznicę objawień Matki Boskiej we francuskim Lourdes, gdzie ukazała się Ona 14-letniej Bernadette, pozostawiając ślad w postaci bijącego źródełka. Od początku powstania śliwickiej groty stała się ona miejscem kultu dla okolicznych wiernych.