Święty Gaj w Wierzchlesie

Spacer wśród kilkusetletnich cisów to niemal mistyczne doświadczenie. Rezerwat „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie jest największym skupiskiem drzew tego gatunku w Europie. To piękne, a zarazem tajemnicze miejsce było inspiracją dla malarza. W „Świętym Gaju”, jak sam je nazywał, powstało ponad 100 jego prac.