Trasa turystyczna „Na bindugę”

Z drogi krajowej między Brodnicą a Lidzbarkiem, w miejscowości Grążawy, naprzeciwko Dziennego Domu Pobytu „WIGOR”, należy skręcić w lewo. Miejsce postoju znajduje się za przejazdem kolejowym. W tym miejscu zostaw samochód i pieszo lub rowerem podążaj leśną ścieżką. Na rozwidleniu trzymaj się lewej strony drogi. Doprowadzi Cię ona do znaku będącego początkiem trasy turystycznej „Na bindugę”.  

Początek drogi biegnie po dawnym nasypie kolejki wąskotorowej, wzdłuż zbiorników wodnych nazywanych „Kislager”. Powstały one po dawnym wyrobisku, gdzie pod koniec XIX wieku wydobywano kruszywo. Dziś w ich wodach ostoję znalazły bobry, których ślady żerowania widoczne są w postaci ściętych drzew. Dalej ścieżka przebiega przez starodrzew sosnowy, na skraju którego roztacza się malownicza panorama doliny Drwęcy. Koniec trasy to miejsce składające się z dawnej bindugi, wczesnośredniowiecznego grodziska i niezwykle malowniczego terenu, w którym rzeka Brynica wpada do Drwęcy. Binduga to teren nad rzeką, gdzie składa się drewno do spławu i zbija tratwy. To właśnie stąd w latach powojennych spławiano drewno rzeką Drwęcą do tartaków znajdujących się w Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu i Toruniu. Wczesnośredniowieczne grodzisko położone było u zbiegu Brynicy i Drwęcy. Warto się tu zatrzymać na dłuższą chwilę, by móc rozkoszować się pięknym widokiem i obserwować bytujące tu licznie ptactwo wodne.