Wietrzychowice

W Parku Kulturowym w niewielkiej wsi Wietrzychowice wznoszą się tzw. „polskie piramidy”, stanowiące jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów architektonicznych europejskiego dziedzictwa kulturowego. To grobowce megalityczne wzniesione przez ludność neolitycznej kultury pucharów lejkowatych, zajmującej się głównie uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Posiadała ona swój świat wierzeń, silnie związany z życiem pozagrobowym. Charakterystyczne grobowce miały zapewnić zmarłym możliwie trwałe miejsce wiecznego spoczynku – podobnie jak w przypadku piramid egipskich, młodszych od „polskich” o przeszło 1000 lat!

 

Foto ktośfot. A. Myrta

fot. A. Myrta

 

Kraina "polskich piramid"

W niewielkiej wsi Wietrzychowice, gm. Izbica Kujawska, znajdują się tzw. „polskie piramidy”, stanowiące obecnie jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów architektonicznych europejskiego dziedzictwa kulturowego. Są to grobowce megalityczne wzniesione przez ludność neolitycznej kultury pucharów lejkowatych (schyłek IV i początek III tysiąclecia p.n.e.). Ludność tej kultury, zajmująca się głównie uprawą roli i hodowlą zwierząt, wytworzyła charakterystyczny styl wyrobu naczyń z gliny, narzędzi krzemiennych i kamiennych. Posiadała także swój świat wierzeń, silnie związany z wiarą w życie pozagrobowe, czego dowodem są charakterystyczne grobowce. Miały one zapewnić zmarłym możliwie trwałe miejsce wiecznego spoczynku, podobnie jak w przypadku piramid egipskich, młodszych od „polskich” o przeszło 1000 lat.

Megality budowano z potężnych głazów, chroniących grobowce przed rozmyciem. Nad mogiłami usypywano potężne wały ziemne, mające ponad 1000 m³ objętości, ponad 100 m długości i do 3 m wysokości. Grobowce przeznaczone były dla osób wysoko postawionych w hierarchii plemiennej. Wyposażenie zmarłego w drogę pośmiertną było skromne. Zachowały się naczynia gliniane, krzemieniowe groty strzał do łuku, kamienne siekiery i topory bojowe.

W celu ochrony tych cennych zabytków, w Wietrzychowicach i Gaju gm. Izbica Kujawska, z cmentarzysk megalitycznych utworzono w 2006 roku jeden z pierwszych parków kulturowych w Polsce. Na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowane są festyny archeologiczne pn. „Wehikuł czasu”, przedstawiające życie codzienne w epoce neolitu.

 

 

Kalendarz wydarzeń

10 września - X Festyn Archeologiczny "WEHIKUŁ CZASU"