Zamek Bierzgłowski

W niewielkiej wsi Zamek Bierzgłowski przed laty Krzyżacy pobudowali zamek. Choć jego losy były burzliwe, przetrwał po dziś dzień i stanowi jeden z najlepiej zachowanych obiektów pokrzyżackich. Fragmenty murów przedzamcza z wieżą bramną to elementy zamku zachowane w niezmienionej formie. Należy do nich także brama wjazdowa z ostrołukowym portalem, na którym widnieje ceramiczna płaskorzeźba przedstawiająca trzech rycerzy. To najstarsza zachowana płaskorzeźba w tej części Polski, należąca do najcenniejszych dzieł plastyki ceramicznej w Europie przełomu XIII i XIV w. Tutejszą kaplicę zdobią gotyckie okna i okazałe sklepienia. Dziś w murach byłego zamku mieści się Diecezjalne Centrum Kultury.