Bierzgłowo

Miejscowość położona jest ok. 19 km od Torunia. Zabytkiem pamiętającym czasy Kopernika jest zbudowany na przełomie XIII/XIV w. z kamienia polnego i cegły, gotycki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (w czasach Kopernika pw. św. Wawrzyńca). Wieś wzmiankowana była już w XIII w., a w 1520 r. została przekazana Toruniowi przez króla Zygmunta Starego. Poważnie zniszczona została w XVII w. w okresie wojen szwedzkich. Turysta znajdujący się w tym miejscu z pewnością powinien też zainteresować się wiatrakiem typu koźlak z 1867 r., który został gruntowanie odrestaurowany w 2011 r. i jest jednym z najcenniejszych zabytków kultury wiejskiej na ziemi chełmińskiej.