Golub-Dobrzyń

HUŚTAWKA HISTORII

Mural w Golubiu-Dobrzyniu przedstawia Annę Wazównę i dzieci na huśtawkach, co symbolizuje jej bliskość z młodzieżą i troskę o przyszłe pokolenia. Korona na jej głowie oznacza władzę i autorytet, podczas gdy bosa stopa podkreśla skromność i bliskość z ludźmi. Przedstawienie jej w ten sposób wskazuje na jej zaangażowanie w edukację i rozwój regionu. Umieszczenie muralu na szkole jest hołdem dla jej dziedzictwa, inspirując uczniów do czerpania z przeszłości i dążenia do rozwoju. Anna Wazówna, związana z zamkiem golubskim, pozostawiła trwały ślad w historii Golubia-Dobrzynia.

Wyszukaj wydarzenie