Góra św. Wojciecha w Barcinie

Góra św. Wojciecha to legendarne wzgórze związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich i kultem św. Wojciecha. Jak głosi jedna z legend, w 997 roku przejeżdżał tędy orszak biskupa Wojciecha zmierzający z Gniezna w kierunku Gdańska, a na miejsce odpoczynku wybrano pagórek na prawym brzegu Noteci, w rejonie dzisiejszego Barcina. Wyprawa misyjna zakończyła się śmiercią męczeńską Wojciecha. Kiedy w drodze powrotnej konie ciągnące wóz z ciałem misjonarza poznały wspomnianą górę, odmówiły dalszej jazdy. Ruszyły ponownie, gdy w miejscu tym ustawiono krzyż.