Góra Zamkowa w Starogrodzie

Starogród to miejsce tzw. drugiej lokacji Chełmna. Sprowadzony na ziemię chełmińską zakon krzyżacki w 1232 roku wybudował tu zamek i założył miasto – Chełmno, przenosząc tym samym nazwę z pobliskiego grodu, leżącego u podnóża Góry św. Wawrzyńca. W 1233 roku Krzyżacy nadali miastu przywilej lokacyjny, tzw. prawo chełmińskie, które aż do XVIII wieku stanowiło wzorzec do lokowania 225 miast (w tym Warszawy, Gdańska, czy Torunia). Kiedy w 1242 roku w zamkowej kaplicy umieszczone zostały relikwie św. Barbary, Starogród stał się popularnym miejscem pielgrzymkowym w dawnym państwie zakonnym. Przed wybuchem wojny trzynastoletniej relikwie wywiezione zostały do Malborka. Od tego czasu kult św. Barbary zaczął tu zanikać.

Dziś jedynym śladem po krzyżackim zamku jest Góra Zamkowa, na którą warto się wybrać, by nacieszyć oko malowniczą panoramą doliny Wisły, jaka rozpościera się z jej szczytu.