Grodzisko "Talerzyk" w Topolnie

Będąc w Topolnie nie sposób nie zauważyć charakterystycznego, wysokiego wzniesienia, górującego nad wsią. To pozostałość wczesnośredniowiecznego grodu z przełomu VIII/IX w. W II poł. X w. powstało tu osiedle obronne, które strzegło wiślanego szlaku handlowego, łączącego Pomorze z Wielkopolską. Wraz z grodami w Świeciu i Grucznie tworzyło zespół strażnic przygranicznych. Gród w Topolnie przestał istnieć po śmierci Mieszka II (1034 r.), kiedy to nastąpiło oderwanie kilku dzielnic, w tym Pomorza Nadwiślańskiego, od państwa polskiego.

Dziś zachowało się jedynie wysokie, ścięte wzgórze, które przez wzgląd na swój charakterystyczny kształt, nazywane jest „Talerzykiem”. Wiedzie do niego polna droga otoczona krzewami i dziko rosnącymi drzewami owocowymi. Warto ją pokonać i wspiąć się na sam szczyt, z którego rozpościera się przepiękna panorama na dolinę Wisły.

 


fot. Wojciech Zdunek


fot. Wojciech Zdunek


fot. Wojciech Zdunek


fot. Wojciech Zdunek


fot. Wojciech Zdunek


fot. Wojciech Zdunek