Grudziądz

Z postacią Kopernika związany jest także Grudziądz. Astronom był tu z pewnością już w lipcu 1521 roku, kiedy to skarżył się na szkody wyrządzone przez Krzyżaków w dobrach kapituły warmińskiej. Głośnym echem odbił się także drugi jego pobyt w mieście. W 1522 r. Kopernik wygłosił tu bowiem traktat „O szacunku monety”. Grudziądz być może zawdzięcza mu także wytyczenie biegu sztucznego kanału, który został poprowadzony z nieodległej Kłódki, aby rozwiązać problem niedoboru wody pitnej w mieście. W Grudziądzu zachowały się też zabytki pamiętające jego czasy. To m.in. kościół pw. św. Mikołaja, Brama Wodna i zespół spichrzów. Zrekonstruowana wieża Klimek, pełniąca funkcję punktu widokowego, pozwala zobaczyć odsłonięte relikty zamku krzyżackiego oraz inne zabytki Starego Miasta. Działa tu także planetarium, znajduje się pomnik Kopernika i poświęcona mu ławeczka. Od 1972 roku odbywają się w mieście Grudziądzkie Dni Kopernikowskie, będące kolejnym dowodem stałej pamięci o postaci i dziele wielkiego astronoma.

 

Wyszukaj wydarzenie