Grzywna

Wieś wzmiankowana jest już od XIII w. Najcenniejszym zabytkiem jest tu datowany na przełom XIII/XIV w. kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jeden z najstarszych gotyckich kościołów ziemi chełmińskiej i z tego powodu zapewne dobrze znany Mikołajowi Kopernikowi. Podobnie jak inne zabytki reprezentujące tzw. gotyk krzyżacki, kościół jest zbudowany z kamienia i cegieł oraz jest jednonawowy. Na uwagę zasługuje też średniowieczne wyposażenie świątyni: ceramiczne figurki świętych z poł. XIV w., datowana na XIV w. płaskorzeźba terakotowa przedstawiająca dwugłowego jelenia, rzeźba św. Jana z XV w., rzeźba Marii z Dzieciątkiem z ok. 1500 r., a także późnogotycka ława kolatorska z XVI w.

 

Wyszukaj wydarzenie