Kępa Bazarowa

„Pocztówkową” panoramę toruńskiej starówki najlepiej podziwiać z, położonej na przeciwległym brzegu Wisły, wyspy zwanej „Kępą Bazarową”. Efektowna panorama miasta szczególnie wyjątkowo prezentuje się wieczorową porą, w blasku nocnej iluminacji. Porośnięta łęgowo-topolowym lasem wyspa stanowi dziś rezerwat przyrody. Miejsce to zapisało się także na kartach historii. W 1411 roku król Władysław Jagiełło zawarł tu z Krzyżakami pierwszy pokój toruński.

 


fot. Wojciech Zdunek


fot. Mikołaj Kuras


fot. Mikołaj Kuras


fot. Mikołaj Kuras