Kosmiczny Paszport Turystyczny - Miejsca

Szlak Kopernikowski

SZLAK KOPERNIKOWSKI
Szlak Kopernikowski w województwie kujawsko-pomorskim, to najmłodszy w regionie, ale nawiązujący do wcześniejszych planów i projektów, szlak kulturowy, mający znacząco uatrakcyjnić ofertę turystyczną województwa, pokazać je jako atrakcyjne kulturowo i stać się kolejnym narzędziem promocji jego dziedzictwa oraz budowania tożsamości mieszkańców. Szlak pełni jednocześnie rolę edukacyjną, zapoznając turystów z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika oraz ukazując jego związki z regionem.

 

Wyszukaj wydarzenie