Kowalewo Pomorskie

Kowalewo Pomorskie należy do jednych z najstarszych miast ziemi chełmińskiej. Lokowane było jeszcze w XIII w. i z pewnością znał je także Kopernik. Choć nie mamy dowodów, że przyszły astronom był tu kiedykolwiek, to jego czasy pamiętają średniowieczne zabytki. To tu na przełomie XIII i XIV w. Krzyżacy wznieśli zamek, który stał się siedzibą zakonnego komtura. Gdy od 1466 r. w wyniku postanowień II pokoju toruńskiego miasto znalazło się w  granicach Królestwa Polskiego, zamek został siedzibą polskich starostów. Obecnie zachowany jest on tylko we fragmentach. Ważnym zabytkiem Kowalewa jest także gotycki kościół parafialny pw. św. Mikołaja, jedna z najstarszych świątyń ziemi chełmińskiej. Z okresu średniowiecza zachowały się także fragmenty XIV-wiecznych murów miejskich wraz z basztą.     

 

Wyszukaj wydarzenie