Kurhan w Złotowie

We wsi Złotowo odnajdziesz ślady historii sprzed ponad 4000 lat. Odkryty tu w 1959 roku grobowiec, potocznie nazywany kurhanem, datowany jest na młodszą epokę kamienia gładzonego (neolit). Prawdopodobnie zbudowany został przez lud amfor kulistych (nazwa pochodzi od typowej dla tego ludu formy wytwarzania naczyń). Podczas prowadzonych badań archeolodzy natrafili na szczątki trzech osób. Znaleziono także fragmenty przedmiotów codziennego użytku. Badania wykazały, iż w centrum kurhanu znajdowała się komora grobowa zbudowana z dużych, częściowo obrobionych głazów. Miała ona ok. 6 m długości, ok. 1,2 m szerokości, a wysokość poszczególnych głazów dochodziła do 1,1 m. I choć dziś kurhan zachował się jedynie częściowo, warto odwiedzić zabytek starszy od biskupińskich wykopalisk.