Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Na malowniczym brzegu jeziora Biskupińskiego wznoszą się „Polskie Pompeje” – jeden z największych w Europie rezerwatów archeologicznych. Zobaczysz w nim rekonstrukcje obozowiska łowców i zbieraczy epoki kamienia sprzed 8000 lat, osady pierwszych rolników sprzed 6000 lat, osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej sprzed 2700 lat oraz wioski wczesnopiastowskiej z czasów panowania pierwszych Piastów. Na terenie rezerwatu dostrzeżesz także poletka doświadczalne z uprawami dawnych roślin i zobaczysz zwierzęta zbliżone do ras pierwotnych, które żyły na tych terenach przed wiekami – koniki polskie, owce wrzosówki, kozy i bydło rasy polskiej czerwonej. Codzienne życie dawnych mieszkańców Biskupina przybliżą odtwórcy prehistorycznego rękodzieła. Dzięki nim zobaczysz dawną technikę lepienia naczyń, czy wytwarzania narzędzi z krzemienia i kamienia.