Pałac Lubostroń

W „sercu lubym ustroniu”, jak zwykł nazywać swoją posiadłość Fryderyk hrabia Skórzewski, u schyłku XVIII wieku stanął pałac. Dziś uważany za perłę polskiego klasycyzmu i jeden z najlepiej zachowanych zespołów rezydencjonalnych w Polsce. Pełna majestatu rezydencja, przypomina renesansową Villę Rotonda z Vicenzy. Jej charakterystycznym elementem jest rzeźba Atlasa dźwigającego kulę ziemską, wieńcząca kopułę pałacu.

Wystrój pałacowych wnętrz świadczy o wielkim patriotyzmie właścicieli. Lubostroń był nie tylko rezydencją mieszkalną rodu Skórzewskich, stał się ostoją myśli patriotycznej i życia narodowego, miejscem spotkań ludzi nauki i sztuki. Gościli w nim przedstawiciele najznamienitszych rodów arystokratycznych – Radziwiłłowie, Czartoryscy, Lubomirscy, Braniccy, Talleyrand-Perigord`dowie.

Pałac otaczają zabudowania dworskie – oficyna, stajnie i wozownia. Całość zatopiona jest w zieleni 40-hektarowego parku utrzymanego w stylu angielskim. Parkowe aleje porośnięte bogatym drzewostanem zachęcają do spacerów. Nad malowniczym stawem ujrzysz ruiny groty z figurą Matki Boskiej.

 


fot. Filip Kowalkowski


fot. Filip Kowalkowski


fot. Filip Kowalkowski


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska