Park Kulturowy w Wietrzychowicach

Wietrzychowice zaskoczą Cię piramidami. I to starszymi od tych egipskich o przeszło 1000 lat! To grobowce megalityczne wzniesione przez ludność neolitycznej kultury pucharów lejkowatych (schyłek IV i początek III tysiąclecia p.n.e.). Świat wierzeń religijnych tej społeczności silnie związany był z życiem pozagrobowym, a charakterystyczne grobowce miały zapewnić zmarłym możliwie trwałe miejsce wiecznego spoczynku. Megality, posiadające najczęściej formę wydłużonego trapezu, budowane były z wielkich głazów, mających chronić je przed rozmyciem. Nad nimi usypywano potężne wały ziemne, mające ponad 1000 m³ objętości, ponad 100 m długości i do 3 m wysokości. Owe grobowce przeznaczone były tylko dla osób wysoko postawionych w hierarchii plemiennej Kujawskie megality są tu od tysięcy lat. Dawniej budziły ciekawość, czasem niepokój, dziś stanowią jedne z najstarszych i najcenniejszych obiektów europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Wskazówka:
samochód zostawić należy na parkingu - współrzędne GPS: 52.405857, 18.870225.


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska