Paszport od kuchni

Конкурс «Кулінарний паспорт»

"Passport from the kitchen" competition
 

„Paszport od kuchni” to 11. edycja Kujawsko-Pomorskiego Paszportu Turystycznego. Jak zawsze proponujemy zwiedzanie popularnych atrakcji i mało znanych zakamarków Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc. Tym razem dodaliśmy jednak coś specjalnego dla koneserów regionalnych smaków i zwyczajnych łasuchów. Z aplikacją dotrą do miejsc, w których powstają słoneczne miody, powidła i soki, słynna gęsina, dania z ryb, wyborne sery kozie i twarogi od szczęśliwych krów… Do tego dopełniające całości trunki (dla kierowców polecamy wodę mineralną). Naszym zdaniem kulinarne zdobycze z odwiedzanych miejsc to najlepsza pamiątka z podróży.

Niezmiennie, pretekstem do wyruszenia w trasę jest dziedzictwo kulturowe, osobliwości natury i urokliwe krajobrazy naszych Konstelacji: Kujaw, Pałuk, Borów Tucholskich, Doliny Dolnej Wisły i Pojezierza Brodnickiego… Mamy nadzieję, że przyprawione szczyptą smaku wakacyjne wyprawy pozwolą nasycić wszystkie zmysły!

Zbierajcie punkty, dzielcie się przeżyciami z podróży po Konstelacjach i walczcie o nagrody!

Konkurs „Paszport od kuchni”

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

Etap I
Polega na gromadzeniu za pomocą aplikacji mobilnej punktów przyznawanych w wyznaczonych miejscach „meldunkowych” województwa kujawsko-pomorskiego. Punkty przyznawane są za:

  • „zameldowanie” (check-in) w wyznaczonych lokacjach,
  • wykonanie gier terenowych dostępnych w aplikacji. Punkty w grach terenowych przyznawane są za przybycie do kolejnych miejsc meldunkowych oraz za rozwiązanie zadań w grach.

Etap II
Do udziału w II etapie konkursu uprawniony jest uczestnik, który zgromadzi min. 250 punktów. Na tym etapie należy dokonać w aplikacji wpisu konkursowego, dotyczącego kulinarnych wrażeń z podróży do miejsc meldunkowych województwa kujawsko-pomorskiego. Każdy z uczestników może zamieścić jeden wpis.

Czas trwania konkursu: 1 lipca – 2 października.

Nagrody: vouchery upoważniające do pobytu w obiektach turystycznych na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.  

 

Regulamin konkursu "Paszport od kuchni"  zobacz

UWAGA!
Miejsca kulinarne (zdjęcia oznaczone białym garnuszkiem) nie są punktowane w paszportowym rankingu, ale dla uczestników naszej wakacyjnej zabawy mamy bonusy w postaci rabatów na niektóre regionalne produkty i usługi :) - za okazaniem aplikacji.

Warto śledzić nasz fanpage na FB: https://www.facebook.com/konstelacjedobrychmiejsc Podczas kampanii będą realizowane konkursy z nagrodami :)

 

Кулінарний паспорт — 11-е видання Куявсько-Поморського паспорта туриста. Як завжди, ми пропонуємо відвідати популярні пам'ятки та маловідомі куточки Куявсько-Поморської «Збірки чудових місць». Однак цього разу ми додали дещо особливе для шанувальників регіональних смаків і звичайних гурманів.

За допомогою додатка можна дістатися місць, де виготовляються сонячні меди, варення та соки, відоме гусяче м’ясо, рибні страви, смачні козячі сири та сири від щасливих корів…  А ще чудові напої (для водіїв рекомендуємо мінеральну воду). На нашу думку, можливість спробувати кулінарні досягнення відвіданих місць – це найкращий подарунок з подорожі.

Гарним приводом для вирушення в подорож також стануть культурна спадщина, особливості природи та чарівні краєвиди місць з нашої Збірки: Куяви, Палуки, Бори Тухольські, Нижня долина Вісли та Поозер’я Бродниці. Сподіваємося, що відпочинок з дрібкою смаку задовольнить усі твої відчуття!

Збирай бали, ділися враженнями від подорожей нашою Збіркою чудових місць і борися за призи!
 

Конкурс «Кулінарний паспорт».

Конкурс проводиться у два етапи.

I етап

Полягає у збиранні за допомогою додатку балів, нарахованих у відвіданих місцях під час «реєстрації» в Куявсько-Поморському регіоні. Бали нараховуються за:

«реєстрацію» у визначених місцях, проходження квестів, доступних у додатку. Бали у квестах нараховуються за перехід на наступні реєстраційні місця та за вирішення завдань у спеціальних іграх.

II етап

Учасник, який набирає мінімум 250 балів, має право перейти до другого етапу конкурсу. На цьому етапі в додатку має бути опублікований запис про кулінарний досвід, який учасник отримав під час подорожей до місць реєстрації Куявсько-Поморського регіону. Кожен учасник може опублікувати один запис.

Тривалість конкурсу: 1 липня – 2 жовтня.

Нагороди: ваучери на проживання в туристичних місцях сільської місцевості Куявсько-Поморського регіону.

Положення про конкурс «Паспорт кухні» див. 

УВАГА!

Кулінарні місця (фото, позначені білим горщиком) не оцінюються в рейтингу, але для учасників нашої літньої розваги у нас є бонуси у вигляді знижок на деякі регіональні товари та послуги :) - за умови показу додатку.

Стежте за нашою сторінкою у FB: https://www.facebook.com/konstelacjedobrychmiejsc

Під час акції відбуватимуться конкурси з призами :)

 

"Passport from the kitchen" is the 11th edition of the Kuyavian-Pomeranian Tourist Passport. As always, we suggest visiting popular attractions and little-known nooks and crannies of the Kuyavian-Pomeranian Constellations of Good Places. This time, however, we have added something special for connoisseurs of regional flavors and ordinary gourmands. With the application, they will reach the places where sunny honeys, jam and juices are made, the famous goose meat, fish dishes, delicious goat's cheeses and cottage cheese from happy cows ... And complementary drinks (for drivers we recommend mineral water). In our opinion, the culinary achievements of the places visited are the best souvenir from a trip.

Invariably, the excuse to go on a tour is the cultural heritage, peculiarities of nature and the charming landscapes of our constellations: Kujawy, Pałuki, Bory Tucholskie, the Lower Vistula Valley and the Brodnica Lake District ... We hope that holiday trips with a pinch of taste will satisfy all your senses!

Collect points, share your Constellations travel experiences and fight for prizes!

 

"Passport from the kitchen" competition

The competition is organized in two stages.

Stage I
It consists in collecting points awarded in designated "registration" places in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship using the mobile application. Points are awarded for:

"Check-in" at designated locations,
execution of field games available in the application. Points in field games are awarded for coming to the next registration places and for solving tasks in the games.
Stage II
The participant who gathers min. 250 points. At this stage, a competition entry should be made in the application regarding the culinary experience of traveling to the registration places of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Each participant may post one entry.

Duration of the competition: July 1 - October 2.

Awards: vouchers entitling to stay in tourist facilities in rural areas of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

ATTENTION!
Culinary places (photos marked with a white pot) are not scored in the passport ranking, but for participants of our holiday fun we have bonuses in the form of discounts on some regional products and services :) - upon presentation of the application.

It is worth following our fanpage on FB: https://www.facebook.com/konstelacjedobrychmiejsc During the campaign there will be contests with prizes :)

 

 

 

Projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa

i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

www.ksow.pl