Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna "Jelenia Wyspa"

Na ścieżce tej uczestniczy się w grze terenowej pn. "Odkrywamy skarby sosnowego boru"

„Jelenia Wyspa” to 3,5-kilometrowa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, wiodąca przez urokliwy fragment rezerwatu przyrody „Bagna nad Stążką”. Ujrzysz tu typowe dla regionu Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne – rozległe bory sosnowe poprzecinane bielą brzóz i majestatycznymi sylwetkami świerków, olsy, łęgi, a także torfowiska i objęte ochroną bagienne tereny rzeki Stążki – jednej z najczystszych rzek Borów Tucholskich. Jej meandrującą leniwie strugę podziwiać możesz z wieży widokowej. Przystań na chwilę i wsłuchaj się w odgłosy otaczającej przyrody. Przy odrobinie szczęścia usłyszysz charakterystyczny klangor żurawi. Rozległe bagna stanowią bowiem idealne warunki siedliskowe dla tych pełnych gracji ptaków.

 


fot. Magdalena Bławat-Lewandowska

 


fot. Magdalena Bławat-Lewandowska


fot. Magdalena Bławat-Lewandowska


fot. Magdalena Bławat-Lewandowska


fot. Mikołaj Kuras


fot. Mikołaj Kuras


fot,  Mikołaj Kuras


fot, Mikołaj Kuras


fot. Mikołaj Kuras