Skansen w Kłóbce

Wsi spokojna, wsi wesoła… chciałoby się rzec odwiedzając Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny. W położonej pośród pagórków, lasów i jezior Kłóbce odtworzono dawną, tradycyjną wieś. Stare chałupy z przydomowymi ogródkami, pełnymi kwitnących malw, słoneczników i floksów, wokół unoszący się zapach ziół i brzęczenie pszczół dochodzące ze słomianych uli… To miejsce, w którym czas się zatrzymał. Znajdziesz tu dawne zakłady rzemieślnicze – kuźnię, garncarnię, olejarnię, stary wiatrak „koźlak”, remizę strażacką, kościół, czy karczmę, w której spracowany gmin szukał rozrywek. W budynku szkoły, klęcząc na grochu, doświadczysz tradycyjnej kary dla niesfornych uczniów.

W pobliskim parku, nad rzeką Lubieńką, dostrzeżesz XIX-wieczny dwór rodu Orpiszewskich. Mieszkała w nim Maria Wodzińska Orpiszewska – narzeczona Fryderyka Chopina. Do spaceru zachęca zabytkowy park dworski z pomnikowymi okazami drzew, alejkami, pomostami i stawem. Przejdź się jesionową aleją „Babci dużej”, grabową aleją „Babci małej”, odpocznij na „Ptasim pomoście”, przy „Dębie Powstańców”, pod „Lipą Maria” i poszukaj wyciszenia w kręgu kasztanowców zwanym „zielonym gabinetem”.

 


fot. Jarek Czerwiński


fot. Jarek Czerwiński


fot. Jarek Czerwiński


fot. Jarek Czerwiński


fot. Jarek Czerwiński


fot. Jarek Czerwiński


fot. Jarek Czerwiński


fot. Jarek Czerwiński