Świerczynki

Miejscowość znajduje się na trasie szlaku łączącej Piwnice z Unisławiem. Brakuje dowodów źródłowych potwierdzających pobyt w Świerczynkach Mikołaja Kopernika, jednak miejscowość ta, jej historia i zabytki były z pewnością doskonale znane przyszłemu astronomowi. W XIII w. miał mieć tu swój gród obronny przywódca pruski Pipin. Od XV do XIX w. wieś była natomiast głównie własnością toruńskich benedyktynek, z przerwą na okres reformacji, gdy była własnością rady miejskiej w Toruniu. W Świerczynkach znajduje się jednonawowy kamienno-ceglany kościół gotycki pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty z przełomu XIII/ XIV w., będący świadectwem tworzonej w tym okresie sieci parafialnej diecezji chełmińskiej, który uległ częściowemu zniszczeniu w okresie wojny trzynastoletniej (1454-1466).