Unisław

Unisław to jedna z największych wsi w Polsce. Do postaci Mikołaja Kopernika, a ściślej do jego dzieła i uprawianej przez niego astronomii nawiązuje znajdująca się przy unisławskiej szkole Astrobaza Kopernik. W Unisławiu nie można też nie zwiedzić pamiętającego czasy Kopernika, pochodzącego z końca XIII w., kościoła pw. św. Bartłomieja, który jest jednym z najstarszych kościołów ziemi chełmińskiej. Warto wybrać się również na Górę Zamkową, gdzie w średniowieczu zlokalizowany był zamek krzyżacki, siedziba najpierw komtura, a później prokuratora zakonnego. Zniszczono go w czasie wojny trzynastoletniej (1454-1466) i nie podjęto się już jego odbudowy. Fundamenty budowli odkryto w 2017 r. w trakcie prac archeologicznych. Ciekawą propozycją turystyczną są też przebiegające przez Unisław trasy rowerowe, w tym licząca 22 km trasa z Torunia, poprowadzona w znacznej części na trasie dawnej linii kolejowej.