Złotoria

Złotoria to miejscowość, która ma średniowieczną metrykę, a z dokumentu z 1242 r. dowiadujemy się, że należała w tym okresie do diecezji włocławskiej. Znajdujące się we wsi ruiny gotyckiego zamku to pozostałość po warowni wybudowanej do ochrony granicy z ziemiami krzyżackimi za czasów króla Kazimierza Wielkiego w 1363 r. Zamek mocno uszkodzony został w okresie wojny z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, a w samej Złotorii miało dojść do wymiany dokumentów I pokoju toruńskiego, kończącego wspomniany konflikt. Odbudowy zamku nigdy już nie podjęto. Część cegieł z niszczejącego i rozbieranego zamku miała posłużyć do budowy wieży w kościele św. Janów w Toruniu. Jego ruiny w 1877 r. miał odwiedzić Jan Matejko.

 

Wyszukaj wydarzenie