Złotoria

I POKÓJ TORUŃSKI

Mural w Złotorii jest niczym karta z historycznych kronik czy ilustrowany przewodnik po historii. Upamiętnia I pokój toruński z 1411 roku, który zakończył wojnę z zakonem krzyżackim, niestety tylko na 3 lata. Uroczyste zaprzysiężenie i opieczętowanie traktatu miało miejsce na łąkach w pobliżu zamku w Złotorii. Przeprowadzili je Władysław Jagiełło i Witold ze strony polskiej i litewskiej, a także wielki mistrz zakonu krzyżackiego Heinrich von Plauen.

Autorem tego dzieła jest Cezary Mazurkiewicz.

Wyszukaj wydarzenie