Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie

Pierwsza wzmianka o Szubinie pochodzi z 1365 roku i właśnie tą datę przyjmuje się za początek jednego z najstarszych pałuckich miast. Jego założycielem był Sędziwój VI Pałuka herbu Topór – starosta generalny Wielkopolski, jeden z regentów Królestwa Polskiego w dobie rządów króla Ludwika Andegaweńskiego. Był on także jednym z protektorów sprowadzenia z Węgier do Polski Jadwigi i wydania jej za litewskiego księcia Władysława Jagiełłę.

Sędziwój był fundatorem szubińskiego zamku. XIV-wieczna budowla usytuowana została na niewielkim, trudno dostępnym wzniesieniu położonym wśród bagien, rozciągających się w dolinie rzeki Gąsawki. Zbudowany na planie regularnego czworoboku o wymiarach 42 x 42 m, z cofniętym południowo-wschodnim narożnikiem, stanowił typowy przykład zamku nizinnego.
Wraz ze zmianą właścicieli zamek zmieniał swe oblicze. Za sprawą prac budowlanych podjętych najpierw przez Krzysztofa Opalińskiego w XVII w., a następnie rodzinę Mycielskich w XVIII stuleciu, zamek stał się najpierw manierystyczną, a następnie barokową rezydencją z założeniem parkowym. W wyniku zadłużenia majątku, rodzina Mycielskich zmuszona została do jego sprzedaży na przymusowej licytacji. Na przestrzeni kolejnych lat obiekt tracił na znaczeniu. Początek XX w. przyniósł jego ostateczny kres – nastąpiła rozbiórka popadającej w ruinę budowli.

Z powodu zniszczeń i licznych przebudów niemożliwe jest odtworzenie pierwotnej zabudowy zamku. Próba rekonstrukcji została jednak podjęta. Makietę zamku zobaczyć można w Muzeum Ziemi Szubińskiej.

Warto się tam wybrać, by zapoznać się z historią miasta, harcerskimi tradycjami ziemi szubińskiej, czy  kulturą ludową tego regionu. Wśród eksponatów zobaczyć można m.in.: proporzec bojowy z 1939 r. dowódcy dywizji gen. Kutrzeby, sztandar skautowski z Barcina z 1916 r., starodruki - w tym odezwa króla Stanisława Augusta z 1792 r., a także pamiątki z powstania wielkopolskiego, z lat 1918-1919. To pod Szubinem toczyły się długie, krwawe walki, które decydowały o przyłączeniu okolicznych ziem do umacniającej swą niepodległość Polski.

 

 

Polski
guide-icon guide-icon add-icon  
Pokaż obraz: 
tak obraz ma się pojawić na stronie statycznej
Tytuł: 
Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie
Sidebar pokaż: 
tak