Nakło nad Notecią

Pierwsze wzmianki o Nakle znaleźć można już w „Kronice Galla Anonima”, w której Nakło (Castrum Nakel) pojawia się jako najważniejszy gród warowny Krajny i ważne centrum osadnicze. Jego nazwa wiąże się z położeniem grodu nad rzeką, wśród rozlewisk, łąk i mokradeł („nakieł” w języku starosłowiańskim oznacza bowiem miejsce podmokłe). Akt lokacji miasta wydał w 1299 r. właściciel grodu, Władysław Łokietek. Przez wzgląd na jego osobę, Nakło było wpierw miastem książęcym, następnie królewskim, dzięki czemu w mieście odbywały się ważne sądy pod przewodnictwem starosty wielkopolskiego, bądź samego króla. Szczodrze obdarowano je dobrami ziemskimi, by zapewnić mieszkańcom samowystarczalność.

Historię Krajny i Nakła od pradziejów do współczesności poznasz w Muzeum Ziemi Krajeńskiej, mieszczącym się w zabytkowym XIX-wiecznym spichlerzu. Tam też zaznajomisz się z kulturą ludową tego regionu.  

Nakło nad Notecią już samą nazwą wzywa na przystań. Warto skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, by podziwiać piękno Doliny Noteci z perspektywy wody.