Przyrodniczo-leśna ścieżka „Dolina rzeki Gąsawki”

„Dolina rzeki Gąsawki” to przyrodniczo-leśna ścieżka przebiegająca przez fragment rezerwatu przyrody „Źródła Gąsawki”. Piesza trasa wiedzie przez urokliwe tereny leśne, wzdłuż leniwie meandrującej rzeki Gąsawki, tworzącej tu liczne rozlewiska. Na blisko 2-kilometrowej trasie znajdziesz 11 przystanków z tablicami informacyjnymi. Dzięki nim dowiesz się więcej o sposobach ochrony przyrody, jej bogactwie, a także zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki leśnej. Na końcu ścieżki możesz odpocząć nad brzegiem malowniczego jeziora Oćwieckiego.