Raciążek

W XIV w. biskup Maciej z Gołańczy, w miejscu zniszczonego wcześniej grodu, rozpoczął budowę murowanego zamku. Biskupom zależało na posiadaniu niedaleko Włocławka swojej rezydencji. Stromo opadające wysokie wzgórze stanowiło naturalne warunki obronne. W okresie poprzedzającym wielką wojnę z zakonem krzyżackim, na zamku w Raciążku przebywali królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło, którzy pertraktowali z Krzyżakami zwrot ziemi dobrzyńskiej. Po II pokoju toruńskim Raciążek stracił swoje strategiczne i polityczne znaczenie. Po odbudowie, stał się rezydencją biskupów kujawskich. Dziś zachowały się jedynie okazałe mury zamku.