Włocławek

Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP to jedna z najstarszych gotyckich katedr w Polsce. Kamień węgielny pod jej budowę wmurował w 1340 r. biskup Maciej z Gołańczy. W 1411 r. dokonano konsekracji katedry, lecz prace nad jej wykończeniem trwały kolejne lata. Na przestrzeni wieków świątynia zmieniała swe oblicze. Dobudowywano kolejne kaplice i przeprowadzano przeróbki budowlane.  

Dziś jej wnętrza skrywają niezwykle cenne dzieła sztuki sakralnej. Wśród nich, uchodzący za najstarszy w Polsce, gotycki witraż z ok. 1360 r., przedstawiający sceny z życia Jezusa; stworzona z czerwonego marmuru renesansowa tumba Piotra z Bnina, wykonana w warsztacie Wita Stwosza, obraz przedstawiający Wniebowzięcie NMP, jeden z większych gotyckich obrazów w naszym kraju, namalowany przed 1475 r.; a także liczne nagrobki i epitafia powstałe od XV do XX w.

Historię jednego z najstarszych miast w Polsce najlepiej zgłębić w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Tam też poznasz historię zdobnictwa włocławskiego fajansu, a także kulturę ludową regionu.