Zamek Bierzgłowski

Zamek Bierzgłowski to wieś, która nawet z nazwy odtwarza losy zamku wzniesionego tu przez Zakon Krzyżacki w XIII w. W jego posiadaniu, z niedługa przerwą, był do drugiej połowy XV w. Jako siedziba konwentu pełnił ważną rolę administracyjną i militarną. Pomimo burzliwych dziejów, przetrwał po dziś dzień, nie zatracając swego pierwotnego charakteru.

Przechodząc przez okazałą bramę z ostrołukowym portalem zwróć uwagę na ceramiczny tympanon przedstawiający trzech rycerzy. Uznawany jest on za najstarszy (XIII w.) przykład rzeźby architektonicznej w Prusach i wybitne dzieło plastyki ceramicznej w Europie przełomu XIII i XIV w. Dawnego ducha miejsca przywołuje zamkowa kaplica, w której Krzyżacy wypełniali swą regułę zakonną. Grube zamkowe mury i sucha fosa, przez którą dawniej przerzucone były dwa zwodzone mosty, świadczą o obronnym charakterze dawnego krzyżackiego zamku. Dziś w jego murach mieści Diecezjalne Centrum Kultury.