Brodnica

Pierwsze wzmianki źródłowe o mieście pochodzą z XIII w. Z pamiętających czasy Kopernika zabytków zachowały się ruiny zamku krzyżackiego, gotycki kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Brama Chełmińska. Średniowieczną metrykę mają także elementy murów miejskich oraz fragmenty gotyckiego ratusza. Do dziedzictwa kopernikowskiego nawiązuje też zlokalizowana przy miejscowym liceum astrobaza. Z Brodnicą i dziełem Kopernika wiąże się także intrygująca historia. W 1823 r. wydana została tu bowiem książka, w której Friedrich August Zermann, późniejszy zasłużony burmistrz brodnicki, próbował podważyć teorie Kopernika.    

 

Wyszukaj wydarzenie