Chełmno

Chełmno to jedno z najstarszych miast w Polsce i stolica historycznej ziemi chełmińskiej. Z jego początkami związane są miejscowości położone na południe od obecnego miasta – Kałdus i Starogród. Stare Miasto stanowi świadectwo średniowiecznej myśli urbanistycznej, którą poza szachownicowym układem ulic tworzyły zabytki architektury. Wśród nich najważniejsze miejsce zajmuje kościół archiprezbiterialny pw. Wniebowzięcia NMP, zespół klasztorny cysterek-benedyktynek, pofranciszkański kościół  pw. św. św. Jakuba Starszego i Mikołaja, podominikański kościół pw. św. św. Piotra i Pawła, szpitalny kościół pw. Ducha Świętego oraz gotycko-renesansowy budynek dawnego ratusza. Chełmno słynie także z najlepiej zachowanych w kraju średniowiecznych murów miejskich. Według części badaczy z Chełmnem był bezpośrednio związany sam Mikołaj Kopernik, który być może pobierał w tym mieście nauki. Z miejscowym klasztorem związane były także osoby spokrewnione z wielkim astronomem (m.in. babka i siostrzenica).