Przyrodniczo-leśna ścieżka "Dolina rzeki Gąsawki"

„Dolina rzeki Gąsawki” to przyrodniczo-leśna ścieżka przebiegająca przez fragment rezerwatu przyrody „Źródła Gąsawki”. Piesza trasa wiedzie przez urokliwe tereny leśne, wzdłuż leniwie meandrującej rzeki Gąsawki, która tworzy tu liczne rozlewiska. Na blisko 2-kilometrowym szlaku znajdziesz 11 przystanków, na których dowiesz się kilku ciekawostek z zakresu ochrony przyrody, zagospodarowania lasu, czy małej retencji wody. W rezerwacie spotkać możesz wiele rzadkich i chronionych gatunków, w tym kruszczyk błotny, wawrzynek wilczełyko, czy pierwiosnek lekarski.

 


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska


fot. Karolina Drużyńska