Starogród

W Starogrodzie, na Górze Zamkowej, w XIII w. miała powstać jedna z najstarszych krzyżackich warowni ziemi chełmińskiej. Starogród to także miejsce pierwotnej lokacji Chełmna, do której doszło w 1233 r. Był też siedzibą komturstwa. W XIII w. w Starogrodzie miały znaleźć się relikwie św. Barbary, do których przybyła w 1400 r. żona księcia litewskiego Witolda. Starogród w 1413 r. miał odwiedzić poza tym francuski podróżnik Gilbert de Lannoy. Funkcjonowała tu w średniowieczu także parafia. Po II pokoju toruńskim (1466 r.) dobra przeszły we władanie królewskie. W kolejnych wiekach Starogród należał do dóbr biskupów chełmińskich. Współcześnie atrakcją dla turystów jest umieszczona na Górze Zamkowej luneta panoramiczna pozwalająca obserwować Dolinę Dolnej Wisły. W związku z powyższym należy też wspomnieć o bardzo ważnych odkryciach archeologicznych w Kałdusie, na Górze św. Wawrzyńca, miejscu dawnego grodziska z okresu wczesnego średniowiecza. Kałdus w świetle prowadzonych badań i dokonanych odkryć, jawi się nam jako ważny ośrodek osadniczy państwa wczesnopiastowskiego. Pełnił niewątpliwie rolę ośrodka kultu, a kontakty gospodarcze mieszkańców sięgały m.in. Rusi i Skandynawii.