Zalew Koronowski

Promem po Zalewie Koronowskim? Czemu nie! Prom „KORONOWO” funkcjonuje w ciągu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn-Lubiewo-Cierplewo-Sokole Kuźnica. Przeprawa działa już na Zalewie blisko 60 lat. Początkowo miał to być tymczasowy środek transportu łączący dwa brzegi powiatów tucholskiego i bydgoskiego. Dzieli je około 220 metrów. Most jednak nigdy nie powstał, a przeprawa promowa stała się już atrakcją dla odwiedzających te rejony osób (uwaga: w lipcu i sierpniu prom pływa codziennie w godz. 9-19, we wrześniu: od piątku do niedzieli w godz. 9-19).